Feder

Programa Galicia Exporta Empresas 2018
Operación cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 Programa Galicia Exporta Empresas 2018
Como apoio ao proceso de internacionalización, REDEGAL SL, ten axuda concedida polo IGAPE para participar no Programa Galicia Exporta Empresas 2018, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo FEDER de Galicia 2014-2020. OT3. “Conseguir un tecido empresarial mais competitivo”. Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, unha maneira de facer Europa.

O obxectivo principal do Programa Galicia Exporta Empresas 2018 é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

xunta
ue
igape
Axudas do Igape Programa Plan Foexga 2017-2018
Esta empresa participa nun proxecto de internacionalización a través do programa do Igape Plan Foexga 2017-2018. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais..
Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020
Conseguir un tecido empresarial máis competitivo
Unha maneira de facer Europa

Plan FOEXGA
“Esta empresa participa no Plan Foexga 2016-2017 Operación cofinanciada polo Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

Como apoio ao proceso de internacionalización, “Redegal SL” ten axuda concedida pola
Xunta de Galicia a través de IGAPE para participar no Plan de Fomento das exportacións
galegas (Foexga) 2016-2017, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo FEDER de Galicia 2014-2020, OT3 Conseguir un tecido empresarial mais competitivo. Unha maneira de facer Europa.

O obxectivo principal do Plan Foexga é incentivar e estimular o comercio exterior galego e
a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base
de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados
internacionais.”

Programa Galicia Exporta Empresas 2016

Operación cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 Programa Galicia Exporta Empresas 2016
Como apoio ao proceso de internacionalización, REDEGAL SL, ten axuda concedida polo IGAPE para participar no Programa Galicia Exporta Empresas 2016, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo FEDER de Galicia 2014-2020. OT3. “Conseguir un tecido empresarial mais competitivo”. Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, unha maneira de facer Europa.

O obxectivo principal do Programa Galicia Exporta Empresas 2016 é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.”